• Kurs „Profesjonalny pracownik w biurze” jest przeznaczony dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik administracji, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności profesjonalnego pracownika biurowego.
  • Kurs „Organizacja pracy biurowej” jest przeznaczony dla słuchaczy Policealnej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych kształcącej w zawodzie technik administracji, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności profesjonalnego pracownika biurowego.